کنه بنه زعفران و توصیه های کاربردی به منظور کاهش خسارت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

محقق بخش تحقیقات گیاه پزشکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده

زعفران، یکی از ارزشمندترین و گرانبهاترین گیاهان زراعی در روی کره زمین است. زعفران گیاهی است که واحد خرید و فروش آن به جای تن و کیلوگرم، مثقال و گرم می باشد، تکثیر زعفران منحصراً توسط پیازهای تو پُر به نام بنه (کورم) انجام می شود. به رغم یکساله بودن زعفران امّا بنه‌های آن برای چند سال در مزرعه باقی می‌ماند. این خصوصیت موجب ایجاد فرصت برای حمله برخی عوامل زنده‌ مخرب از جمله کنه Rhizoglyphus robini Claparede, 1869 (Acari: Acaridae) می‌گردد. در این مطالعه ضمن تشریح مشخصات ریخت‌شناسی و زیست‌شناسی کنه به اختصار راه کارهای فنی تهیه بنه های زعفران شامل: استفاده از بنه‌های خشک کن، جداسازی و انتخاب بنه‌های سالم، حمل و نقل، ضد عفونی بنه ها، صدور گواهی سلامت، کوتاه کردن زمان برداشت بنه از زمین قبلی تا کاشت در زمین جدید، خلوص بنه های زعفران، آبیاری و بارندگی تابستانه و بافت خاک به منظور محدود کردن خسارت این آفت به صورت کاربردی برای کشاورزان، مروجین و کارشناسان بخش کشاورزی در قالب مدیریت تلفیقی آفات (IPM) ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها