تفکیک عملیات فرآوری از تولید: رهیافت مطلوب برای ارتقاء کیفی و اقتصاد زعفران ایرانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بجنورد، ایران

چکیده

با وجود این که ایران بزرگ ترین تولیدکننده و صادرکننده زعفران در جهان است اما سهم آن در گردش مالی این محصول متناسب با جایگاه این کشور نبوده و بسیار کمتر از نقش آن در تولید و صادرات این محصول است. مشکلات متعددی از جمله کیفیت محصول، بسته بندی، برند و تنوع محصول باعث شده تا ایران از جایگاه اصلی خود در رابطه با این محصول فاصله داشته باشد. به نظر می رسد تفکیک عملیات تولید این محصول از فرآوری و نهایتا بازاریابی و تجارت آن بتواند مشکلات پیش روی زعفران ایران را برای کسب جایگاه مالی و اعتبار جهانی کاهش دهد. ایجاد شرکت های معتبر برای تحویل گل از کشاورزان و سپس فرآوری آن، ایجاد تنوع در محصول و بسته بندی مناسب آن می تواند مشکلات مربوط به کیفیت محصول، برند تجاری و نیز تنوع عرضه محصول به بازار را مرتفع سازد. برند معتبر زمینه گسترش بازارهای جهانی را فراهم نموده و صادرات مجدد زعفران را به حداقل خواهد رسانید، در این صورت گردش مالی جهانی به تناسب تولید و صادرات تقسیم شده و سهم ایران از این بازار جهانی به جایگاه واقعی خود نزدیک خواهد شد. منافع حاصله نیز زمینه ساز پیشرفت اقتصادی و توسعه فعالیت های متنوع مرتبط با این محصول و حتی سایر موارد خواهد بود.

کلیدواژه‌ها