مکانیزاسیون جدا کردن کلاله از گل زعفران، مشکلات و راه‌حل‌ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

2 عضو هیئت علمی - مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده

زعفران، یکی از گران قیمت ترین محصولات کشاورزی و مهمترین محصول صادراتی غیر نفتی کشور محسوب می شود. با توجه به بررسی های انجام شده، مکانیزاسیون برداشت و پس از برداشت این محصول مهم، هنوز بصورت سنتی است، یکی از مراحل هزینه بر و وقت گیر همراه با مشقت های کارگری، مرحله جدا کردن کلاله از گل زعفران است. درصورت مکانیزه نمودن این عملیات، مشقت های کارگری کاسته شده و درآمد کشاورز نیز افزایش می یابد. اخیرا روش ها و دستگاه هائی در داخل کشور ساخته شده است که تعدادی از آنها به مرحله تجاری سازی رسیده است. در این تحقیق علاوه بر روش سنتی ، روش های مختلف مکانیزه جدا کردن کلاله از گل زعفران، مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به نتایج بررسی، یکی از ماشین هائی که به مرحله تجاری سازی رسیده است، درصد ناخالصی محصول در آن 3% با قابلیت شستشوی محصول و دارای ظرفیت پنج کیلو گرم در ساعت است که استفاده از آن قابل توصیه است.

کلیدواژه‌ها